Проведе се традиционната кампания за почистване на община Тетевен

Реклама

С настъпващото лято и първите слънчеви лъчи, дойде време за традиционното почистване на община Тетевен. На 5-ти юни – Световен ден на околната среда, служители от всички отдели на общинска администрация се включиха в екологичната акция и почистиха различни райони в град Тетевен.

Бяха почистени и окосени речни корита, крайпътни пространства, места за почивка и отдих, детски площадки, паметници, градинки и др. Сред тях бяха:

  • Детска площадка, ул. Ключ – ремонт на ограда;
  • Сервитути и прилежащи общински терени към републикански път III – 358, кв. Пладнището – почистване от отпадъци;
  • Общински терен, „Четпром“ и тротоари двустранно към републикански път III – 358, участък от „Четпром“ до мост за „Воловиите“- косене, почистване на прораснали храсти в парапет, треви по тротоара, наноси от кал и пясък до бордюри;
  • Общински терени и прилежащи площи двустранно, път към кв. Пеновото, детска площадка – почистване на отпадъци;
  • Стъпалата за болницата – косене и почистване от отпадъци;
  • Стъпалата към църквата ,,Всех Святих“ – почистване.

През изминалата седмица бяха окосени и почистени и стъпалата за гробищния парк и дворното място на манастир ,,Св. Илия“ в Тетевен.

Реклама

Нека не забравяме, че наш дом не са само жилищата ни, но и всичко, което ни заобикаля и виждаме ежедневно. Да направим нашия град по-чист е един от най-лесните начини да покажем, че не сме безразлични към бъдещето му.

Реклама