Екипът на НПГГСД „Сава Младенов”-Тетевен: Резултатите от проекта се усещат от всеки от нас

Реклама

Приключилото обновяване на четири основни сгради на Професионалната гимназия по горско стопанство и дървообработване „Сава Младенов“ в град Тетевен е повод да разговаряме с директора на училището Златина Кателиева и с Адриян Шишманов, учител по история и география за резултатите от изпълнения проект.

– Как екипът на училището приема промяната, постигната чрез европейски проект?
Златина Кателиева: От името на всички мои колеги – учители и служители, искам да изкажа благодарност и задоволство, че реализирането на проекта вече е факт. Не е тайна, че съчетаването на такива строително-ремонтни дейности с нормалното протичане на учебния процес и най-вече с опазването на живота и здравето на учениците е едно много голямо предизвикателство. И можем да се поздравим, че успешно се справихме с него всички заедно. Гимназията е с една подобрена физическа среда, в която нашите ученици вече се обучават, спортуват и живеят. И много се радвам, че това се случва в навечерието на нашия голям празник – 110-годишният юбилей на училището догодина. Щастлива съм, че всичко приключи успешно и ние можем само да се радваме на всичко постигнато.

-Колко деца ще се възползват от обновяването на четирите основни сгради в училището?
Адриян Шишманов: В момента учениците ни са 264, разделени в различните специалности. Реновираните вече стаи са достатъчно големи и за повече, да се надяваме, че ще дойдат. И, разбира се, с модерното оборудване, благодарение и на новата електрическа инсталация, ние ще можем да осъвременяваме все повече и повече базата и да ползваме все по-модерни технологии за обучението.
Златина Кателиева: Обновяването само по себе си прави училището много по-комфортно, много по-топло, уютно. Но също така дава възможности да въвеждаме в много по-голяма степен новите технологии. Така че резултатите от този проект се усещат от всеки един от нас, който днес работи или се обучава в нашето училище.
Адриян Шишманов: Училището е една от първите гимназии, създадени у нас в тази сфера и вече е с почти 110-годишна история. Основната сграда е от 1912 година. През годините тя постепенно е достроявана в двете посоки – на север и на юг и към втория етаж. Това място е отредено специално за това училище. Макар в годините на Балканската война, хората с волни пожертвования, със съдействието на държавата, построяват сградата на т.нар. Дърводелско училище, както се е казвало тогава.
Златина Кателиева: Училището ни е със 110-годишна традиция, но не спираме да се развиваме. От миналата година вече работим по набиращата скорост модерна форма на обучение – това е дуалната система, в която учениците се обучават както в образователна институция, така и в реална работна среда – в съответна фирма, където те да повишават уменията си в избраната професия. От миналата година в тази форма на обучение работим със специалност „Мебелно производство”, а от следващата година ще можем да предложим дуална система на обучение по специалност „Горско стопанство и дърводобив”. Откликнаха няколко партньори – в лицето на Общината, направление „Управление и стопанисване на общински гори”, също Горско стопанство – Тетевен и няколко фирми, които се занимават с дърводобив. Това е голям успех, защото, доколкото знам, в нито едно професионално училище не предлагат все още дуална система на обучение в тази специалност.

Реклама

ПГГСД „Сава Младенов” е със статут на национална гимназия. От кои региони в страната са Вашите ученици?

Адриян Шишманов: Учениците ни са почти от цяла Северна България. Като започнем от Варненско, Силистренско, Шуменско – това са традиционни региони, от които обучаваме ученици в горските паралелки. В мебелните паралелки идват деца най-вече от нашата област. Близо 130 от учениците използват общежитието, чиято сграда вече отговаря на нормативните изисквания на Европейския съюз като енергийна ефективност и достъпна среда. Затова за нас бе важно реновирането на общежитието и столовата, както, разбира се, и на физкултурния салон.

Източник: Зетра

Реклама