Д-р Мадлена Бояджиева: Няма да има повишение на данъците в община Тетевен. Предстоят промени в администрацията

Реклама

През изминалата седмица проведохме интервю с д-р Мадлена Бояджиева, избрана за втори мандат като кмет на Община Тетевен. Пред екипа на Teteven.news тя разказа за предстоящите проекти, промени, данъците и др. актуални теми.

Д-р Бояджиева преди да започнем първо, искаме да Ви поздравим по случай втория Ви мандат като кмет на Община Тетевен. Как се чувствате и доволна ли сте от резултата?

Да спечелиш втори мандат, когато никой друг в община Тетевен не го е правил през последните 20 – 30 години, безспорно е една голямо признание за мен, но и също толкова голяма отговорност. Това, че хората ми гласуваха своето доверие за още 4 години ме прави изключително щастлива, защото е показателно, че свършената работа през изминалия мандат е оценена. Не съм се съмнявала в разумния избор на тетевенци. В изминалата кампания ме впечатли умението на хората да различават фалша от искрената добронамереност, амбиция и усърдие за работа в полза на нашия град. Относно резултата, мога да кажа, че постигнахме това, което искахме и победихме по един категоричен начин.

Реклама

Какво предстои оттук-нататък, какво да очакваме през следващите години?

Предстои ни най-вече работа, защото въпреки всичко, което направихме, стоят още много въпроси за разрешаване, отлагани години наред. Това, което ще  се постарая да направя заедно с със своя екип, е да продължим да решаваме проблемите на хората, да създадем условия жителите на цялата община да живеят нормално и да имат възможност да работят, да се развиват и обучават тук в родното си място, да направим Тетевен една по-привлекателна община и за местните хора, и за туристите и гостите на общината.

Още в първите дни от новия мандат продължихме изпълнението на инвестиционната програма за тази година, ремонтирахме определените в нея улици, тротоари и други инфраструктурни обекти в населените места. Предстои финализиране на проекта за реконструкция на водопроводната мрежа в обхвата на няколко квартала на Тетевен и последващия основен ремонт на настилката и троторите на ул. Ем. Марков“, предстои довършването на основния ремонт на общинския път през село Голям извор, на проекта за ремонт на уличната мрежа, финансиран по Програмата за развитие на селските райони и по-конкретно основния ремонт но главната улица в село Галата. Ще бъдат изградени и два напорни резервоара за питейна вода в селата Галата и Глогово.

Предстои и реализацията на два проекта сключени с Държавен фонд „Земеделие“ – за Ремонт на централния площад в гр. Тетевен и за Изграждане и оборудване на спортна площадка в с. Български извор. И двата са със 100 % безвъзмездна финансова помощ. Проектът за ремонт на площада е на стойност  777 160,39 лева и включва подобряването на общинската градска среда и физическата инфраструктура на централния площад.  Другият проект за изграждане, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура в с. Български извор е на стойност 96 969,99 лева и е насочен към подобряването на общинската спортна инфраструктура. Основните дейности тук са свързани с изграждането на игрище за футбол и спортна секция с фитнес уреди на открито. Надявам се да приключи и съдебната процедура относно проекта за рекултивация на старото сметище в Гложене и той да стартира в най-скоро време.

Започнахме работа по бюджета на общината за 2020г. и по инвестиционната програма за следващата година. Предстоят срещи с кметовете на кметства за конкретизиране на обектите в нея за всяко населено място.

Ще бъдат ли повишени данъците в общината?

На този етап не предвиждаме увеличение на местните данъци и такси в община Тетевен. Наясно съм с препоръките на финансовия министър Владислав Горанов за повишаване на местните данъци и такси, поради това, че са изключително ниски в цялата страна. В нашата община те също не са високи и данъчната тежест върху фирмите и населението не е голяма. Има какво да се желае по отношение на събираемостта на данъците и таксите и мисля че трябва усилено да работим в тази посока. Хората трябва да знаят, че всеки е задължен да плаща регламентираните данъци и такси и ако всеки го прави, няма да е необходимо нито те да се събират принудително, нито да се покачват драстично. Предстоят обстойни анализи на всеки данък и такса в община Тетевен – както на промилите, така и на събираемостта.

Проблемът с безводието е глобален, но какво ще се предприеме на територията на община Тетевен за справяне с него?

Изправени сме пред сериозен проблем с недостига на питейна вода. Това не се случва само при нас, както наскоро отбеляза заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков – към момента нарушено водоснабдяване има в 17 области на страната, 40 общини, 12 града, 160 села. Общият брой на засегнатото население понастоящем от водния режим е 315 хиляди души.

Пред нас и пред ВиК Ловеч АД стои предизвикателството да намерим решение на създалите се обстоятелства. За голямо съжаление водопроводната мрежа в над 80% от населените места в общината е изграждана преди 50-60 години. На първо място трябва да търсим финансиране с европейски средства, но на този етап това не е възможно поради условието за наличие на едно ВиК дружество на територията на дадена област. Както знаете, в област Ловеч дружествата са две – едното е в Ловеч, другото в Троян. Надяваме се през следващия програмен период да има такава възможност, защото без европейско финансиране не можем да си позволим такава мащабна промяна, която всички желаем, а именно реализиране на един проект за воден цикъл.

На този етап ще продължим да обновяваме и подменяме остарялата водопроводна  мрежа на територията на общината поетапно.

Предстоят ли промени в структурата на администрацията?

Да, ще бъдат направени промени. През следващите седмици ще изготвим анализ на цялостната работа на общинската администрация и ще преценим как може да оптимизираме процесите и каква да бъде новата структура, за да изградим една по-ефективна система.

Накрая искам да благодаря на всички жители на община Тетевен, които изразиха своята подкрепа за мен. Всички тези 6 463 гласа доказват, че гражданите на община Тетевен, избраха положителното развитие на нашата община да продължи. Винаги съм вярвала, че за да тръгнат Тетевен и селата напред, хората трябва да се намесят и категорично да поискат това, както и направиха.

Реклама