Онлайн конкурс за млади предприемачи: „Имам бизнес идея!“

Реклама

В ход е националната кампания на Мрежата от информационни центрове в страната на тема: Онлайн конкурс за млади предприемачи: „Имам бизнес идея!“, която е част от инициативата на Европейската комисия „Европа в моя регион“.

Целта на онлайн конкурса е да се провокират интересът и творческата изява на младежи на възраст между 14 и 18 години и да бъде насърчено предприемачеството сред подрастващите. Конкурсът цели още да се насочат младите към мислене в дълбочина и перспектива за развиване и реализиране на бизнес идеи.

Онлайн конкурсът се провежда едновременно във всички области на страната, от съответните 27 областни информационни центрове за ЕСИФ в периода 15 април – 1 юни 2019 г. В периода 15 април – 12 май се събират видеоклипове с бизнес идеи, а на 13 май 2019 г. от 10:00 часа – видеоклиповете стават публични и стартира гласуването. Гласуването ще се осъществява посредством „Лайк“ /харесване/ на съответния видеоклип на служебната страница на ОИЦ-Ловеч във Фейсбук. Гласуването ще продължи до 10:00 ч. на 23 май 2019 г. Следва преброяване на гласуванията /лайковете/ от администраторите на събитието на страницата на ОИЦ-Ловеч.

Реклама

Окончателните резултати ще бъдат обявени на Facebook страницата на Областен информационен център – Ловеч, в специално създаденото за онлайн конкурса събитие „Имам бизнес идея!“, както и в Единния информационен портал за ЕСИФ в Р. България www.eufunds.bg.

Видеоклиповете трябва да са с продължителност до 2 минути, да са не повече от 25 МБ, съдържанието им да отговаря на моралните норми, да не рекламират продукти или услуги, да са оригинални, иновативни, логически последователни и ясно представени. Бизнес идеята следва да има потенциал за развитие, както и допълнителни ползи за обществото – принос за опазване на околната среда, по-добро образование, здравеопазване.

Областен информационен център – Ловеч ще се свържат с победителите в срок до 28.05.2019 г.

Първите 10 участника/клипа от всяка област, събрали най-много харесвания ще получат като награди за оригиналността си Спийкъри. А двамата участника/клипа от всяка област събралите най-голям брой харесвания (лайка) сред първите десет, освен със спийкър, ще бъдат наградени и с пътуване до София и посещение в „София Тех Парк“, където ще участват в специално организирано събитие, на което ще имат възможността да се срещнат с официални лица и представители на бизнеса и да обменят опит и идеи с тях. Събитието в „София Тех Парк“ е финала на националната кампания и ще се състои на 1 юни 2019 г.

Реклама