Доброволци от неформалната инициативна група „Идеен Тетевен“ засадиха 25 дръвчета на Цветница

Реклама

Доброволци по инициатива на неформална организация „Идеен Тетевен“ засадиха 25 дръвчета на Цветница – 21 април 2019 г. Община Тетевен подкрепи инициативата им като предварително предостави разрешение за извършване на засаждане на конкретни растителни видове, направи разпределение, предостави 4 локации в гр. Тетевен и подготви терените за засаждане. В рамките на детската площадка в кв. Топлика бяха засадени 2 бр. декоративни дръвчета „Златен дъжд“, 1 бр. бреза и 1 бр. явор, в затревения участък от моста на кв. Пеновото, следващ улицата на долния ред блокове, бяха засадени 5 бр. „Златен дъжд“ и 3 бр. явор. При десния участък на ул. Ключ в посока с. Рибарица в близост до пешеходния мост на кв. Пеновото доброволците посадиха 10 бр. „Златен дъжд“, а в четвъртата предоставена локация на затревената площ до чешма „Сондата“ – 2 брези и 1 „Златен дъжд“.

Източник: Община Тетевен

От „Идеен Тетевен“ изказаха специални благодарности на строителна фирма Етера груп ЕООД, Симеон Милчев, Таня Цанова, Енчо Янков, Иван Велев, Тихомир Стоянов, Тони Тотев и не на последно място – на Община Тетевен, които помогнаха за реализацията на начинанието

Реклама

Реклама