Общинска фондация „Тома Васильов“ обявява конкурс за най-добра младежка бизнес идея

Реклама

Общинска фондация „Тома Васильов“ обявява конкурс за най-добра младежка бизнес идея на тема: ”Избирам Тетевен”, като нейната реализация ще бъде финансово подкрепена от Фондацията с бюджет до 10 000 лв.

Конкурсът има за цел да насърчи предприемаческата инициатива сред младите хора, да ги мотивира в техния избор да изберат родното си място за свой дом и свое бъдеще, да ги приобщи в най-трудната обществена кауза – съживяването на общината ни.

Право на участие в конкурса имат младежи на възраст от 18 до 29 г., индивидуално или в екип до трима души, с постоянен или настоящ адрес на територията на община Тетевен.

Реклама

Участието е максимално улеснено, като за кандидатстване е необходимо да се попълни кратък формуляр, който да представи Вашата идея за стартиране на бизнес.


КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:    

15.02.2019 г.

Постъпилите предложения ще бъдат разгледани в 14-дневен срок и ще бъдат обявени до края на месец февруари 2019 г.

КАК ДА УЧАСТВАТЕ:

Запознайте се с общите условия на конкурса

Необходимо е да попълните Формуляр за кандидатстване (индивидуален или от екип), който да изпратите на адрес: гр. Тетевен, пл. „Сава Младенов“ № 9, стая № 213 за ОФ „Тома Васильов“.

 Ако имате други въпроси – свържете се с нас на адрес: гр. Тетевен, пл. „Сава Младенов“ № 9, стая № 213, за ОФ „Тома Васильов“.

Реклама