Две първи награди в конкурса за ученическо есе на Окръжен съд – Ловеч

Реклама

Диана Гаврилова от 11 – ти клас на Център за подкрепа и личностно развитие – Ученическо общежитие гр. Ловеч и Лидия Русинова от11 – ти клас от НПГГСД „Сава Младенов“ – гр. Тетевен спечелиха първа награда в конкурса за есе на тема „Там е силен народът, дето се  зачитат законите“. Той беше организиран от Окръжен съд – Ловеч по повод Деня на отворени врати, който се проведе на 11 октомври. На второ място беше класирано есето на Виктория Бешовишка от ПЕГ „Екзарх Йосиф I” – гр. Ловеч, а на трето – на Йоана Христова.

Победителите бяха обявени от председателя на Окръжен съд – Ловеч Милена Вълчева, която благодари на всички участници в конкурса. „Комисията, която оценяваше есетата, беше доста затруднена, защото всички текстове се отличаваха с оригиналност“, посочи тя. Критериите за оценка бяха свързаност с темата, представената теза и защитата ѝ и, не на последно място, спазването на граматическите правила в българския език.

Участие в състезанието взеха ученици от цялата област, като сред най-активните бяха от Националната професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Сава Младенов” гр. Тетевен. Затова конкурсната комисия взе решение да връчи почетна грамота на училището.

Реклама

Реклама