СУ „Георги Бенковски“- гр. Тетевен бе представено от Лора Йорданова в Брюксел

Реклама

СУ „Георги Бенковски“- гр. Тетевен бе представено на семинар в Брюксел от Лора Йорданова, старши учител по чуждоезиково обучение и старши посланик на ЕП. Във форума са участвали над 100 учебни заведения – посланици на Европейският парламент.

Семинарът е бил в рамките на два дни и е имал информативна цел. Засегнати са били най-вече въпроси за ролята на Европарламента след проведените избори, целите, които са поставени пред него, насоките за работа с младите хора в Евросъюза и програмите, в които могат да се включват те. Голямо внимание е било обърнато на проблема с фалшивите новини, както и на начините на справяне с тях.

Сред българските представители са били само още четирима преподаватели от Силистра, Велико Търново, Враца и София. Заедно с останалите участници от Европейския съюз те са направили презентации на своите училища.

Реклама

От страни като Финландия, Естония и др. от този регион са присъствали предимно млади мъже учители, което вероятно е целенасочена политика на тези северни страни, за да се избегне феминизацията на професията. Най-многобройни сред всички представители са били учителите по история и философия, а най-малко – по география. Видима е и тенденцията на подмладяване на педагогическите екипи в повечето европейски училища.

В края на двудневното посещение всички участници са получили сертификат от директора на Европейския парламент Стивън Кларк.

Реклама