В СУ “ Георги Бенковски“ се проведе урок на тема „Традиции и съвременност“

Реклама

В Средно училище “ Георги Бенковски “ – Тетевен бе проведен урок на тема „Традиции и съвременност“ – чудесен пример за проекто-базиран и интердисциплинарен подход в обучението по история и цивилизация в XI клас.

Урокът предостави възможност за търсене на допирните точки между историята на Първото и Второто българско царство, средновековната кухня и възможността за развитие на културен и кулинарен туризъм в България. Творческата задача, провокира интереса, въображението и активността на учениците от професионална паралелка „Организация на хотелиерството“ в XI клас.

Постигнатият отличен резултат се дължи на добрата екипна работа, под формата на презентации, разработени менюта за заведения и ястия, приготвени по подбрани средновековни рецепти.

Реклама

Реклама