Ученици от Тетевен посетиха детския интерактивен център TechnoMagicLand“ в София

Реклама

Учениците от НУ ,,Хаджи Генчо“ и СУ ,,Георги Бенковски“ посетиха детския интерактивен център TechnoMagicLand“ в София. Посещението им бе част от Годишния план за младежта на Община Тетевен за 2019 г. С тази инициатива и предстоящите, заложени в плана, се цели да се създаде благоприятна и подкрепяща среда за качествено образование и професионална реализация на младите хора в общината.

Децата от 4-ти и 5-ти клас се запознаха с новите технологии и иновации в образованието. Те затвърдиха и добиха нови знания, свързани с природните науки чрез подхода ,,Учене чрез правене“, като участваха в логически и практически игри.

Детският интерактивен център TechnoMagicLand е иницииран, финансиран и реализиран от българската софтуерна компания „ТехноЛогика” ЕАД в партньорство със „София Тех Парк”. Предоставя добре оборудвани технологии и възможност за извънкласна дейност и обучение.

Реклама

Реклама