Комисията по образованието и науката обяви конкурс за музеи, галерии и училища за по-добро образование

Реклама

Комисията по образованието и науката в 44-то Народно събрание учреди специална годишна награда „Училището в музея, музеят в училището”. Тя е за културни институции, реализирали образователни програми съвместно с училища и детски градини. Депутатите единодушно се обединиха около решението да подпомогнат връзката между културните и образователните институции, като се насърчи пълноценното използване на фондовете за знания, а културните институции се превърнат в живи класни стаи, изследователски лаборатории и дискусионни клубове.

Наградата ще се връчва всяка година. За нея могат да кандидатстват културни институции, които са осъществили образователни програми през съответната (предходната) календарна година. Номинации на културни институции могат да подават също и образователни институции, както и отделни учители. Приемането им ще става в срок от 1 януари до 30 април на съответната година, включително и тази, в Комисията по образованието и науката.

Експертна комисия от трима изявени специалисти в областта на музеологията, галеристиката и образованието ще избере до 3 културни институции от всички кандидати. Награждаването на лауреатите ще е през месец май на специална церемония в Народното събрание.

Реклама

Кандидатите трябва да са регистрирани по реда на Закона за закрила и развитие на културата. Да не са констатирани нередности в управлението на финансите, фонда или други компоненти на дейността. Да осъществява устойчива практика на прилагане на образователни програми най-малко през последните 2 години (прилагат се образователните програми), създадени на професионален принцип.

Културната институция да осъществява трайни контакти с организациите в системата на предучилищното и училищното образование (споделяне на добри практики) и да ги надгражда в полза на децата и учениците. Комисията ще отчита и обратната връзка от потребителите на образователни програми – споделени положителни резултати върху образователните постижения.

Наградата се учредява по инициатива на председателя на Комисията по образованието и науката Милена Дамянова, а идеята се роди на кръгла маса в Народното събрание през 2016 година, когато представители на музеи, галерии и училища подчертаха значението на сътрудничеството по между им в полза на образованието и културното развитие на младите поколения.

Реклама