В село Рибарица също бе представен Годишният отчет за 2018 г.

Реклама

През тази седмица д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен, се срещна с жителите на село Рибарица. Поводът бе представянето на Годишния отчет за изпълнение на програмата за управление на община Тетевен за 2018 г. Срещите преминаха в три дни на три различни места, като с д-р Бояджиева бяха Мария Стойчева – Председател на ОбС Тетевен и зам.-кметовете Борис Врабевски и Свилен Русинов. Кметът на Рибарица Пенка Ганева отчете своята дейност и сподели проблемите на селото.

Кметът на Тетевен каза, че през 2018 г. е извършен основен ремонт на ул. ,,Вежен“ и ул. ,,Христо Ботев“. Извършени са и текущи ремонти на улици, отводнителни канавки и разрушена шахта и др. Изградена е и модерна детска площадка по проект на ПУДООС с помощта на Община Тетевен и дарители. Средствата, изразходени по инвестиционната програма за 2018 г. са над 130 хил. лв. за основни ремонти и над 7 500 лв. за текущи ремонти.

Обновяването на ул. „Даковото“ предстои да стартира – строителните машини вече са разположени на улицата и се очаква всеки момент то да започне. Ремонтът, на стойност над 400 хил. лв., е част от проект „Рехабилитация на общинска улична мрежа в сервитутното очертание на гр. Тетевен: ул. „Иван Вазов”, гр. Тетевен; ул. „Здравец” – гр. Тетевен; ул. „Вит” – кв. Полатен, гр. Тетевен; ул. „Даковото” – с. Рибарица, Община Тетевен; ул. „Васил Левски” – с. Галата, Община Тетевен“, финансиран с европейски средства.

Реклама

Кметът на Тетевен каза, че през 2019 г. в Рибарица ще бъдат инвестирани над 650 хил. лв. отделно от тези за ремонта на ул. ,,Даковото“. Тя допълни, че ще бъдат ремонтирани улици в селото и терена около сцената в Костина. Очаква се да бъде ремонтиран и републиканският път Тетевен – Рибарица. След стартиране на ремонтните дейности, Общината ще започне полагането на бордюри и тротоари. Ще бъде извършена реконструкция на покрива на основното училище в селото по проект ,,Красива България“.

Бюджетът на кметството за 2019 г. е близо 99 хил. лв.

На срещата бе обсъден и наболелият въпрос с транспорта и автобусната линия. През предстоящата седмица ръководството на Община Тетевен ще организира среща с превозвача за разрешаване на проблема.

Реклама