Проведе се работна среща по проект „Заедно създаваме по-добро бъдеще“

Реклама

Във връзка с проекта „Заедно създаваме по-добро бъдеще“ бе проведена работна среща с представите на Община Тетевен и директори на училищата в града.

На срещата бе обсъдено реализирането на Ден 2 от проекта – Дискусионна среща на младежки групи, експерти, представители на организации, работещи в сферата на образованието и младежките политики.

Проектът е провокиран от сътрудничеството между Община Тетевен и Община Радовиш. В него са заложени поредица от съвместни действия преди подаването на проектното предложение- официални срещи на представители на местната власт, обмен на културни състави, участващи в местни празници, обмен на експерти в сферата на образованието, териториалното устройство, култура.

Реклама

Допълнителна информация – ТУК.

Реклама