Сформираха състави на секционните избирателни комисии в Община Тетевен

Реклама

На 17 април 2019 г. в Община Тетевен бяха проведени публични консултации за сформиране на съставите на секционните избирателни комисии на територията на Община Тетевен. Срещата се проведе във връзка с предстоящите избори за членове на Европейския парламент, които ще се проведат на 26 май 2019г.

В консултациите участваха представители на парламентарно представените партии и коалиции в 44-то Народно събрание и партиите и коалициите, които имат избрани членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени. Беше постигнато съгласие за сформиране на съставите на секционните комисии.

Със Заповед №178 на Кмета на Община Тетевен – Д-р Мадлена Бояджиева бяха образувани изборните секции на територията на общината, които ще бъдат 36 на брой и бе съставен протокол за проведените консултации, като цялостната изискуема документация ще бъде изпратена до РИК Ловеч, заедно с предложение за съставите на комисиите.

Реклама

Реклама