Кметът на Тетевен: Близо 1000 души, живеещи в 400 апартамента, се възползваха от санирането

Реклама

Кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева се срещна с жители на кв. Пеновото и Долни край. Целта на срещата бе представянето на годишния отчет за изпълнението на програмата за управление на община Тетевен за 2018 г. Присъстваха още Мария Стойчева – председател на ОбС – Тетевен, Борис Врабевски и Тони Стоев – зам.-кметове.

През 2018 г. приключи санирането на последните два жилищни блока по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Жители от двата квартала се възползваха от тази програма, като в кв. Пеновото сградите са седем, в кв. Долни край една. В града близо 1000 души, живеещи в 400 апартамента, се възползваха от програмата. Присъстващите на срещата в кв. Долни край изразиха желание за изграждане на детска площадка на ул. ,,Равни камък“.

На срещите кметът уточни и въпросите, свързани с местните данъци и такси. Тя заяви, че през 2018 г. няма повишаване на данъците и такса ,,Битови отпадъци“ в общината. От 2019 г. има промяна на данъците за моторни превозни средства, съгласно приетите от Парламента промени в Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/. За по-старите автомобили данъкът се повишава с цел стимулиране извеждането им от употреба и замяната им с по-нови и по-екологични, за да се намали замърсяването на въздуха с вредни емисии. За по-новите коли данък ,,Моторни превозни средства“ се намалява.

Реклама

Реклама