Тази година ще стартират строителни дейности по ул. „Вит“ в Полатен

Реклама

На 19-ти април жителите на кв. Полатен се срещнаха с д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен, във връзка с Годишния отчет за изпълнението на програмата за управление на община Тетевен за 2018 г. Заедно с нея бяха Мария Стойчева – Председател на ОбС Тетевен и Борис Врабевски – зам.-кмет на Община Тетевен.

Дискусията започна с представянето на подробни данни за отчета и ремонтираните улици през 2018 в квартала. Друг важен въпрос, който получи своя отговор, бе за предстоящия ремонт на ул. ,,Вит“. Ремонтът е част от проект „Рехабилитация на общинска улична мрежа в сервитутното очертание на гр. Тетевен: ул. „Иван Вазов”, гр. Тетевен; ул. „Здравец” – гр. Тетевен; ул. „Вит” – кв. Полатен, гр. Тетевен; ул. „Даковото” – с. Рибарица, Община Тетевен: ул. „Васил Левски” – с. Галата, Община Тетевен“, финансиран по договор с Държавен фонд ,,Земеделие“. Кметът на Тетевен уточни детайлите и увери жителите, че тази година ще стартират строителните дейности. Бяха обсъдени и въпросите, свързани с пътя към гробищния парк, за които ще се търсят начини за решаване.

Освен ремонта на ул. ,,Вит“, през 2019 г. в инвестиционната програма са предвидени средства за ремонтирани и на други улици в Полатен.

Реклама

Реклама