Одобрени са допълнително 33 млн. лв. за преодоляване на последиците от бедствията

Реклама

Община Тетевен ще получи близо 525 хил. лв

Правителството одобри допълнителни разходи/трансфери от резерва по Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. за овладяване и преодоляване на последиците от бедствия.

Одобрените средства са за малка над 33 млн. лева, предвидени за превантивни дейности, възстановяване на разходи за проведени спасителни и неотложни работи при овладяване на бедствени положения, и за възстановяване на инфраструктурни обекти.

По бюджета на община Тетевен ще бъдат преведени средства с общ размер 524 548 лв.

Реклама

За възстановяване на извършените разходи за разчистване на наноси от отводнителни съоръжения /канали/ към водосток на третокласен път между гр. Тетевен и кв. Полатен са отпуснати – 4 972 лв.

За възстановяване на пропусквателната способност и хидравличните елементи на река Градежница, както и за възстановяване на техническата инфраструктура в с. Глогово и с. Градежница средствата са разпределени така:

  • За подобекти в с. Градежница, ул. „В. Левски“ са отпуснати 48 570 лв., за ул. „Люляк“ са отпуснати 74 384 лв., а за ул. „Ал. Стамболийски“ – 83 751 лв.
  • За подобект в с. Глогово са предвидени – 321 871 лв.
Реклама