АПИ стартира обществена поръчка за строителен надзор при основния ремонт на 23 км от пътя София – Ботевград и на 58 км от София – Пловдив

Реклама

Отсечките са дублиращи трасета на АМ „Хемус“ и АМ „Тракия“

Агенция „Пътна инфраструктура“ обяви обществена поръчка за изпълнител на строителния надзор при основния ремонт на близо 23 км от път I-1 София – Ботевград и на 58,58 км от път I-8 София – Пловдив. Обществената поръчка е в две обособени позиции, а общата й прогнозна стойност е 4 276 125 лв. без ДДС. Срокът за подаване на офертите е до 26 септември т. г.

В първата обособена позиция е извършването на строителен надзор при основния ремонт на участък от път I-1 София – Ботевград от 214-ти км, в района на с. Чурек, до пътен възел „Яна“, при 237-ми км. Първокласният път е важна заместваща инфраструктура на АМ „Хемус“ в участъка София – Ботевград и единствена пътна връзка за малките населени места със столицата и Ботевград.

Индикативната стойност на поръчката за надзор е 1 200 675 лв. без ДДС и не е пределна.

Реклама

Във втората обособена позиция е извършването на строителен надзор при основния ремонт на 58 км от път I-8 София – Пловдив, в отсечката от Нови Хан до Костенец /от 89-ти до 147-ми км/. Пътят е заместваща пътна инфраструктура на АМ „Тракия“ от изключително значение за пътните комуникации между София, Пазарджик и Пловдив. Трасето преминава през населените места гр. Нови Хан, с. Вакарел, гр. Ихтиман, с. Мирово и гр. Костенец.

Прогнозната стойност на поръчката е 3 075 450 лв. без ДДС и не е пределна.

В момента АПИ провежда и обществена поръчка за избор на изпълнители за актуализация на техническите проекти за основни ремонти и строителство на двата участъка.

Реклама