Кабинетът предлага 933 лв. минимална заплата от догодина

Реклама

Министерският съвет предлага минималната работна заплата в страната да стане 933 лева от 1 януари 2024 година. Това става ясно от Проект на постановление, публикуван в портала за обществени консултации, предаде Нова ТВ.

Според кабинета новият размер на минималната работна заплата ще допринесе за повишаване на мотивацията на най-нискодоходната част от работната сила за търсене на работа, както и за реализиране и задържане на най-нискодоходната част от работната сила на българския трудов пазар.

Правителството счита, че ръстът на минималната заплата ще доведе и до повишаване на жизненото равнище и намаляване на риска от бедност сред работещите, намаляване на подоходното неравенство, за повишаване на покупателната способност и потреблението на най-нискодоходната част от заетите и осигуряване на адекватност на заплащането им.

Реклама

В проекта на постановление е включена и минимална часова работна заплата в размер на 5,58 лв. при нормална продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна работна седмица. В документа се уточнява, че нарастването на минималната работна заплата е част от процеса на конвергенция на доходите.

Реклама