Правителството отпусна допълнителни средства в размер на 1 700 000 лв. на Община Тетевен

Реклама

С постановление на Министерски съвет от днес, правителството отпусна допълнителни средства в размер на 1 700 000 лв. по бюджета на Община Тетевен за подмяна на водопровод и асфалтиране на улици.По-рано тази година с писма до Министерство на финансите и Министерство на регионалното развитие и благоустройството Община Тетевен изпрати искане за финансиране на:

  • Проект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в обхвата на квартали № 33, 24, 21, 19, 14, 13, 12, 10, 5 и част от 3 – гр. Тетевен“, както и възстановяване на прилежащата пътна настилка, в размер на 1 322 120.00 лева. Общината разполага с предварително изготвен технически проект, както и проектно-сметна документация. Съществуващата водопроводната мрежа на територията на град Тетевен е остаряла и амортизирана, характеризира се с всекидневни аварии и голям размер на водните загуби – повече от 60 %. Състоянието на питейно-битовото водоснабдяване в гр. Тетевен е крайно незадоволително и се нуждае от подмяна.
  • За финансиране на основен и текущ ремонт на общинска пътна и улична мрежа на територията на Община Тетевен. Общинската пътна и уличната мрежа на общината е с приблизителна дължина от 440 км. Състоянието на пътната настилка е в изключително влошено техническо състояние. В следствие на наводненията и обявеното бедствено положение през м. юли 2018 г. има нанесени сериозни щети по тази инфраструктура. По първоначални изчисления и окрупнени показатели, за основен и текущ ремонт на общинската пътна и улична мрежа са необходими допълнителни средства в размер на 511 000.00 лева.

Правителството за пореден път съдейства на Община Тетевен чрез предоставяне на средства за възстановяване на общинската инфраструктура като отпусна средства по двете искания на обща стойност 1 700 000 лева.

Реклама