Компания „Еко Титан“ ЕООД е избрана за поддържането на зелените площи и озеленяването на територията на община Тетевен

Реклама

Компания „Еко Титан“ ЕООД е определена за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Поддържане на зелени площи и озеленяване на територията на община Тетевен“.  Стойноста на обществената поръчка, без включено ДДС, е 250 000 лв., с продължителност от 24 месеца.

Изпълнителят следва да извърши следните дейности:

1.Поддържане на зелени площи: Дейностите по поддържане на зелени площи и градини включват: косене на тревните площи; събиране и извозване на окосената трева; поливане; подхранване с тор; засаждане на нова или подмяна на същесвуваща храстова и дървестна растителност.

Реклама

2.Озеленяване в т.ч. поддържане на цветни лехи, фигури и жив плет на територията на община Тетевен: Зацветяване с включен посадъчен материал; поддържане на цветни лехи, фигури и жив плет, находящи се в зелените площи; оформяне на короните на дърветата и премахване на остарели, болни и опасни дървета в зелените площи; окопаване и плевене на цветя; поливане на цветни фигури; торене на цветя; зазимяване и отзимяване на многогодишни цветя.

3.Почистване на зелените плoщи: Събиране на отпадъци от тревни площи; натоварване и извозван; резитба на храсти.

Общите обекти /площи/ за озеленяване включват: 36.313 дка (36 313 кв.м.) тревни площи; 774 бр. дървета; 3 498 бр. храсти; 635 бр. цветни фигури.

Реклама