Проведе се редовното заседание на Консултативния съвет по местно икономическо развитие

Реклама

На 4 декември 2018 г. се проведе редовното заседание на Консултативния съвет по местно икономическо развитие към Кмета на Община Тетевен.

На заседанието присъстваха д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен, Тони Стоев – Зам.-кмет на Община Тетевен, Валентина Николаева – директор на Дирекция ,,Специализирана администрация“, представители на местния бизнес от различни икономически сфери, представители на институции, работещи по въпросите на заетостта.

Обсъди се изпълнението на инвестиционната програма на Община Тетевен за 2018г., изпълнените проекти, финансирани със средства от оперативни програми и др. Кметът на общината представи предложенията за инвестиционна програма за 2019г., както и запозна консултативния съвет с проектите, които ще бъдат реализирани през следващата година. Това са: Проект „Рехабилитация на участък от общински път LOV 1116 Тетевен, кв. Полатен – III-358 – Голям Извор до кръстовището с път – /I-3/ „Ябланица – Джурово”, община Тетевен“; Проект „Рехабилитация на общинска улична мрежа в сервитутното очертание на гр. Тетевен: ул. „Иван Вазов”, гр. Тетевен, ул. „Вит” – кв. Полатен, гр. Тетевен, ул. „Здравец” – гр. Тетевен, ул. „Даковото” – с. Рибарица, Община Тетевен и ул. „Васил Левски” – с. Галата, Община Тетевен“; Проект ,,Ремонт на СУ „Георги Бенковски“ – гр. Тетевен“; Проект „Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на „Централен градски площад“ и изграждане на фонтан с водни ефекти и художествено осветление, гр. Тетевен“; Проект „Изграждане, оборудване и обзавеждане на комбинирана спортна инфраструктура, ситуирана в прилежащ терен на ОУ „В. Левски“, с. Български Извор, община Тетевен“; Проект „Ремонт на ДГ „Изгрев“, с. Глогово, община Тетевен“.

Реклама

Д-р Мадлена Бояджиева поясни през какви стъпки са минали процедурите по одобрение на проектите, финансирането, обществените поръчки и конкретните предстоящи дейности. Особено внимание тя обърна на проблема с ВиК сектора – режими, аварии и ремонти. Тя отбеляза, че общинското ръководство е започнало да извършва поетапна подмяна на водопроводната мрежа, но този процес ще бъден бавен и изисква значителен финансов ресурс. В дебата се изказаха мнения, че усилията на местното ръководство за подобряване на инфраструктурата дават добър резултат.

Представена беше информация за постъпили и реализирани частни инвестиционни намерения за периода 2017 – 2018г., вкл. и кандидатстване за Сертификат за инвеститор клас В. Г-жа Николаева представи възможностите за участие на местния бизнес в международни инициативи в рамките на Меморандума за сътрудничество с община Радовиш, Република Македония. Тя информира за извършеното от страна на администрацията по време на бедственото положение през месец юли 2018 г. и всички последващи действия, свързани с аварийно-спасителни и предстоящи възстановителни работи по обектите, както и извършеното по сигнали на граждани.

Бе презентиран и филма „Младите фермери – възродители на българското село“, създаден от Община Тетевен по проект, който породи голям интерес сред присъстващите.

Реклама