Ще се проведе публично обсъждане на бюджета за 2019 г. на Община Тетевен

Реклама

На 15 януари 2019 год./вторник/, от 16.00 часа, в салона на общинска администрация ще се проведе публично обсъждане на бюджета за 2019 г. на Община Тетевен.

Разработването и приемането на общинския бюджет е част от най-важните решения за по-нататъшното развитие на общината, затова те трябва да се вземат с активното участие на всички граждани.

Мнения, препоръки и предложения за проектобюджет 2019 г. могат да се изпратят до 15,00 часа на 15.01.2019 г. – в Информационния център на Общината или на електронен адрес: mayortn@abv.bg или mayortn@mail.bg

Реклама

За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще се приложи като неразделна част от проекта на общинския бюджет, при внасянето му за разглеждане от Общински съвет – Тетевен.

Акценти по проект на бюджет за 2019 г. вижте тук.

Приложение №1 вижте тук.

Реклама