Областният управител Георги Терзийски представи акцентите от 2018 година

Реклама

Ключовите думи в работата на институцията Областен управител и администрацията през 2018-та бяха инвестиции, образование, административни услуги, „Хемус“, „Долно езеро“, язовири, болница, мостове, тунел… Това бяха акценти в работата ни, като изброяването не е изчерпателно, подчерта днес областният управител Георги Терзийски пред журналисти и коментира акцентите през 2018 година.

През 2018 г. положихме доста усилия в подобряване на административното обслужване на гражданите – вече имаме електронен обмен с всички 8 общини, станахме по-малко хартиена администрация, имаме още резерви по подобряване на комплексното административно обслужване, но вървим в правилната посока, посочи областният управител. По думите му важна част от дейността на администрацията са били процедурите, свързани с проектирането и изграждането на АМ „Хемус“. „За участъка Ябланица – Боаза сме изплатили обезщетения на собственици на 63 имоти, общо – 160 022 лв. за изграждане на обект „АМ „Хемус“, участък 1 с обхват от км 78+884 до км. 87+800“. Отделно от това участваме в експертните и технически съвети по проектирането на другите участъци на територията на област Ловеч, като сме готови с действия по отчуждаването и процедурите за участъците п.в. Боаза – п. в. Дерманци и до п. в. Каленик“, поясни Терзийски като подчерта, че още на 4 януари е проведен и експертен съвет и одобрен проектът за Боаза-Дерманци. 

Приключена е процедурата по т.н. параграф 4 от преходните и заключителни разпоредби  на Закона за стопанисване и предоставяне на земеделски земи, свързан с карти на новообразувани имоти в землището на с. Лисец, община Ловеч, и местността „Кръстопът“ в землището на град Ловеч. Успяхме да извървим процедурата от обществената поръчка, възлагане, изпълнение, приемане и завършване на този проект, поясни областният управител. Той акцентира и на ремонта на ХТС „Долно езеро“. Във връзка с авария на стената му в землището на с. Златна Панега, общ. Ябланица беше извършен ремонт след споразумение с МРРБ за финансиране. Успяхме в рамките на годината да извървим процедурата по ЗОП, да изберем изпълнител и да приключим, който е на стойност 650 000 лв. Разрешението за ползване е от 20 декември 2018 г., изключително сериозен ремонт, тъй като през 2018 г. имаше няколко критични ситуации с опасност да останат без водоподаване 30 000 семейства в областите Ловеч и Плевен, обясни Георги Терзийски.  Той се спря още и на изготвянето на междинна оценка на Областна стратегия за развитие на област Ловеч 2014-2020 г. 

Реклама

За пръв път през 2018 г. Комисия по заетостта към Областния съвет за развитие съвместно с Агенция по заетостта проведе проучване сред работодателите от област Ловеч  за потребностите от работна сила. Този анализ, подчерта областният управител, е в основата на процедурата по изготвянето на план-приема в средните училища за учебната 2019/2020 година. „През 2018 г. продължи процесът на промяна на подхода за планирането на паралелките на средните училища с приоритет на професионалното образование. Област Ловеч е единствената област, на която план-приемът за учебната 2018-2019 година не е корегиран от МОН, тоест добре сме планирали, за което благодаря и на Регионалното управление на образованието, с които работим в отличен синхрон, затова имат своя принос и общините, и училищата, които предлагат адекватни паралелки“, заяви Терзийски. 

През 2018 г. по думите на областния управител е извършено текущо наблюдение на изпълнението на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област  Ловеч (2016-2020) и в частност на Общинските стратегии за развитие на социалните услуги с цел оценка на постигнатия напредък по приоритетните направления. Мониторинговият доклад с констатации, изводи и препоръки бе представен за обсъждане на заседание на Областния съвет за развитие на област Ловеч, изработена е балансирана Областна здравна карта на област Ловеч, която заедно с подробна обяснителна записка е изпратена за одобрение в Министерство на здравеопазването, осъществени са разнообразни дейности във връзка с Комуникационната стратегия на Република България по двата панела – „Културното многообразие на Европа“ в партньорство с  културните центрове на Чехия, Унгария и Полша и по темата „Приносът на България за спасяването на евреите от Холокоста“ – с представяне на книги и беседи по темата в Тетевен, Угърчин и Ловеч.

По думите на Георги Терзийски през 2018 г. е събрана актуална информация от общините за наличните свободни терени, с или без сгради, с цел реализиране на инвестиционни проекти. Изготвената информация е изпратена на Българска агенция за инвестиции, публикувана е на сайта им на разположение на заинтересованите потенциални инвеститори. През 2018 г. наистина се усети инвеститорски интерес в областта, подчерта областният управител, като изрази надежда, че с напредването на инфраструктурните проекти този интерес ще бъде засилен през 2019 г. Той припомни, че през 2018 г. е подписан меморандум с Национална компания „Индустриални зони“ за сътрудничество, като Областна администрация вече е подготвила три терена държавна собственост за предоставяне на държавната компания за удовлетворяване на инвеститорски намерения. В момента сме в процедура с МЗХГ по отнемане на имотите и предоставянето им на „Индустриални зони“, уточни Терзийски. 

Георги Терзийски информира, че през 2018 г. започна реално проектът на „Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда“ (ПУДООС) по Българо-швейцарската програма за сътрудничество за преопаковане, транспорт, предаване за окончателно обезвреждане и почистване на складове, съдържащи УОЗ-пестициди, опасни отпадъци, неопасни отпадъци и други препарати за растителна защита на територията на област Ловеч в общините Априлци, Летница, Ловеч, Тетевен, Троян и Угърчин. Изключително тежък проблем във времето. Дейностите по обезвреждането започнаха през месец ноември и се очаква да продължат до края на 2019 г. като в област Ловеч ще бъдат обезвредени 30 склада, поясни още той.

Друга добра новина, която припомни областният управител, бе откриването на първите в област Ловеч школи на Училищна академия Телерик – в Ловеч и Луковит, малка стъпка, но стъпка към създаването на среда за развитието на дигиталните умения и създаването на т.н. малки иновативни дигитални хъбове в малките населени места. През цялата година се работеше сериозно и по процеса по изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Получихме голяма награда – за „Ефективен CAF потребител“ /стандарт за управление на  качество в публичния сектор/, като Областна администрация Ловеч бе посочена като една от най-успешните.

За Областна администрация Ловеч се говори с уважение и респект, което ме удовлетворява, подчерта Георги Терзийски. Той се спря и на акцентите в работата на администрацията през 2019 година. Ще продължи работата в сектор „Образование“, като приоритет на приоритетите за правителството, работата по привличане на инвестиции, изграждането на новите отсечки от АМ „Хемус“, но произвеждането на Европейските избори в края на май и Местните избори през октомври, както и подготовката за преброяването ще бъдат на дневен ред през цялата година. 

Реклама