Д-р Мадлена Бояджиева: Близо 1000 души, живеещи в 400 апартамента в Тетевен, се възползваха от Националната програма за енергийна ефективност

Реклама

На срещата в кв. Пеновото в гр. Тетевен, кандидатът за кмет на община Тетевен за втори мандат от ПП ГЕРБ – д-р Мадлена Бояджиева, разказа за постигнатите резултати в общината: ,,Близо 1000 души, живеещи в 400 апартамента в Тетевен, се възползваха от Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. През 2018 г. приключи санирането на последните два жилищни блока, като саниране освен в кв. Пеновото, беше извършено и в кварталите Долни край и Обединение.

Д-р Бояджиева разказа и за социалните проекти на територията на община Тетевен, които не са малко – Проект „Услуги за ранно детско развитие на Общностен център за деца и семейства – Тетевен“, Проект „Център за предоставяне на услуги за социално включване в общността и в домашна среда – Община Тетевен“, по който са сключени трудови договори с 68 лица за предоставяне на услугата личен асистент и домашен помощник на 135 лица и деца с увреждания. Проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Тетевен“, чрез изпълнението му ще се предоставя целогодишна безплатна трапезария за социално слаби и възрастни хора.

Д-р Бояджиева допълни: ,,През юни месец беше подписан договор с МТСП за безвъзмездна финансова помощ, което даде старт на дейностите по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“, на стойност 186 346,40 лв. С изпълнението на този проект, освен че се обръща по-голямо внимание на възрастните хора и лицата с увреждания, но и се разкриват нови работни места в общината. За мен, като кмет, беше важно да се обръща внимание на всички живеещи в нашата община, защото независимо дали един човек е млад, възрастен или има някакъв проблем, той заслужава да живее възможно най-добре и пълноценно“.

Реклама

Другият проект, свързан с предоставянето на социални услуги е „Модернизация на съществуващата материална база с цел повишаване на енергийната ефективност /оборудване и обзавеждане/ при предоставяне на социалните услуги в община Тетевен“. С изпълнението на проекта се предвижда повишаване качеството на предоставяната социална услуга, създавайки условия за намаляване разходите за нейната издръжка, чрез инвестиране в екологични и енергоспестяващи системи като източник на енергия, както и подобряване условията на труд в кухнята на Домашен социален патронаж гр. Тетевен.

На срещата бяха представени и кандидатите за общински съветници от ПП ГЕРБ, които изцяло подкрепят д-р Бояджиева. Тя получи подкрепата и на жителите от квартала, които от своя страна зададоха своите въпроси и изказаха предложенията, които могат да се осъществят в следващия мандат.

Реклама