Заместник-министър Андреана Атанасова: До 10 години ще бъдат развити мобилни мрежи от шесто поколение

Реклама

До 10 години може да се очаква развитие и на мобилни мрежи от шесто поколение. Това заяви заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Андреана Атанасова, която в качеството си заместник-председател на Групата по политиката по радиочестотния спектър към ЕК,  взе участие в 20-та Европейска конференция по въпросите на 5G  в Брюксел.

Едно от основните предизвикателства е създаването на глобален международен стандарт за тази технология, който да гарантира единна екосистема и единен пазар, добави Андреана Атанасова.  Тя подчерта, че от техническа гледна точка, тези мрежи ще са изключително високоскоростни (терабити в секунда), с огромен капацитет, с много малко закъснение на предаване на информация (микросекунди) и много голяма надеждност. „По-съществен е въпросът доколко приложенията и услугите, които ще се предлагат, ще могат да се използват адекватно от потребителите“, каза още заместник-министърът. По думите й, ако 5G могат да се нарекат „умни“ мрежи, то за 6G е подходящо да се говори, като за мрежите на „изкуствения интелект“.

Андреана Атанасова обяви, че научноизследователските среди в Европа започват работа по темата 6G. Тя изрази убеденост, че европейските програми дават възможности за финансиране на такива проекти. “За да може изследователите да работят, е необходимо да има яснота и по отношение на спектъра, който ще може да се ползва за този вид мрежи. Тук е и ролята на Групата по политиката по радиочестотния спектър към ЕК, която да даде насоки и да работи по хармонизираното използване на спектъра“, обясни заместник-министърът.

Реклама

Пред участниците във форума, Андреана Атанасова заяви, че стандартизирането и сертифицирането на технологиите за 6G мрежите, трябва да изпревари въвеждането им в действие. Тя подчерта, че е съществен въпросът за запознаване и информиране на европейските граждани за гаранциите за тяхното здраве и сигурност.

Реклама