Община Тетевен с рекорден Бюджет за 2019 г. – над 22 млн. лв.

Реклама

Тетевен посреща новата 2019 година с най-голям общ проектобюджет за последните години от 22 260 391 лв., което е с 5 348 431 лв. повече в сравнение с 2018г.

Кметът д-р Мадлена Бояджиева коментира, че това е един добре балансиран бюджет, плод на усилията, които тя и екипът ѝ са положили през изминалата година и подчерта, че реконструкцията и рехабилитацията на техническата инфраструктура, създаване на благоприятни условия за развитие на местната икономика и повишаване на стандарта на живот на местното население, са сред ключовите фактори, определящи Бюджет 2019.

Основен приоритет за Общината остава образованието, което е с най-голям дял – 8 752 129 лв. За функция Жилищно строителство и БКС са предвидени 7 254 122 лв., докато 2 191 891 лв. са средствата за Общи държавни служби. Перото Социални дейности е 1 232 119 лв., а Икономически дейности и услуги е 1 050 382 лв.

Реклама

Проектобюджетите на кметствата на територията на община Тетевен, без средствата по инвестиционната програма, са както следва:

 • с. Рибарица – 96 163 лв.;
 • с. Черни Вит – 76 468 лв.;
 • с. Гложене – 85 675 лв.;
 • с. Голям извор – 78 269 лв.;
 • с. Български извор – 62 354 лв.;
 • с. Градежница – 78 593 лв.;
 • с. Глогово – 66 963 лв.;
 • с. Галата – 71 734 лв.

Инвестиционната програма на Община Тетевен за 2019г. възлиза на 15 824 013 лв. Планираните средства в общинския бюджет са 5 372 352 лв., а средствата по европейски проекти са 10 451 661 лв.

По населени места разпределението е следното:

 • гр. Тетевен – 2 987 171 лв.;
 • с. Рибарица – 653 290 лв.;
 • с. Гложене – 51 000 лв.;
 • с. Галата – 243 060;
 • с. Градежница – 75 500 лв.;
 • с. Глогово – 280 916лв.;
 • с. Васильово – 8 800лв.;
 • с. Черни Вит – 78 600лв.;
 • с. Дивчовото – 40 216 лв.;
 • с. Голям извор – 870 399 лв.;
 • с. Български извор – 72 350лв.;
 • с. Бабинци – 8 050 лв.

През 2019г. ще стартират проектите:

            – „Рехабилитация на участък от общински път LOV 1116 Тетевен, кв. Полатен – III-358 – Голям Извор до кръстовището с път – /I-3/ „Ябланица – Джурово”, община Тетевен“ – 6 762 111 лв.

            – „Рехабилитация на общинска улична мрежа в сервитутното очертание на гр. Тетевен: ул. „Иван Вазов”, гр. Тетевен, ул. „Вит” – кв. Полатен, гр. Тетевен, ул. „Здравец” – гр. Тетевен, ул. „Даковото” – с. Рибарица, Община Тетевен и ул. „Васил Левски” – с. Галата, Община Тетевен – 2 310 995 лв.

            – ,,Ремонт на СУ „Георги Бенковски“ – гр. Тетевен“ – 1 378 555 лв.

Предложеният бюджет ще бъде гласуван на предстоящата сесия на ОбС – Тетевен.

Реклама