Има възможност страната ни да купи два хеликоптера за медицинска помощ с европейски средства

????????????????????????????????????
Реклама

Отварят за обществено ползване новата спортна база на реновираните със средства от ОПРР учебни заведения

Страната ни би могла да купи два хеликоптера за медицинско спасяване с осигурените от Министерството на регионалното развитие и благоустройството 20 млн. лв. по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.  Това стана ясно по време на днешното заседание на Комитета за наблюдение на програмата, председателствано от заместник-министърът и ръководител на Управляващия орган на ОПРР Деница Николова.

През ноември миналата година бе взето решение за осигуряване на финансиране за доставката на един хеликоптер, но разчетите към днешна дата сочат, че би могло да се доставят два. Мярката за осигуряването на въздушните линейки ще бъде отворена през месец март, а Министерството на здравеопазването, което е бенефициент, ще има два месеца, за да подаде проектно предложение и да кандидатства за средствата. Освен доставката на хеликоптери, с ресурса се предвижда и осигуряване на хангари, обособяване на хеликоптерни площадки в страната и покриване на цялата съпътстващата инфраструктура за експлоатацията на летателните средства. Зам.-министър Николова обърна внимание, че до сега у нас не е реализирана  подобна мярка, като с подкрепата на ЕК се осъществява пилотен проект, който ще допринесе за цялостно покритие на държавата с този вид услуга.  „Сега ще направим най-важната стъпка, в рамките на която ще осигурим основата като инфраструктура и покриване на административните изисквания. На следващ етап ние ще можем да  надграждаме, доставяйки още техника“, коментира заместник-регионалният министър. За тази цел могат да се ползват и европейски средства  през следващия програмен период.  Така ще се подобри достъпът до медицинска помощ в труднодостъпни и отдалечени райони и спешна реакция при кризи, произшествия, бедствия, спасителни и донорски операции. И към момента МЗ може да обяви процедура за доставка на хеликоптерите под условие и готовност за стартиране на процедура за избор на изпълнител за доставка на техниката. С финансиране от програмата предстои ремонт на спешните медицински центрове в страната, доставят се и нови линейки.

Реклама

Комитетът за наблюдение утвърди и методология и критерии за подобряване на спортната база в 102 обновени по ОПРР училища в страната, собственост на Министерството на образованието и науката. С ресурс от 2,5 млн. лв. в тях ще могат да се доставят нови спортни уреди, да се изградят фитнеси на открито, да се създадат условия за тренировъчни дейности, строителство на нови спортни площадки и други с цел подобряване на инфраструктура и насърчаване на активния спорт. Зам.-министър Николова отбеляза, че всички спортни съоръжения, които са изградени или предстои да се изградят с финансиране по програмата, ще могат да се ползват и от обществеността извън учебни план-график. Процедурата за кандидатстване ще бъде отворена през месец март, а срокът за подаване на проекти е два месеца. „Така допринасяме за ефективното използване на нови и иновативни тренировъчни системи, за да развиваме различни направления в спорта и да подобряваме физическата активност на населението. Ние подсигуряваме и спортна инфраструктура за обществеността, особено там, където такава липсва, за максимално оползотворяване на инвестициите и тяхната устойчивост“, каза още тя.

Членовете на комитета утвърдиха и методологията за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“. Към нея ще бъдат насочени близо 2 млн. лв. от ОПРР за внедряване на мерки за подобряване на безопасността на пътната инфраструктура в съответствие с националните и европейски приоритети. Планира се изграждане на интелигентна транспортна система по първи, втори и трети клас пътища от републиканската пътна мрежа, обновени по ОПРР, с оглед намаляване броя и тежестта на пътните произшествия, засилване на контрола на движението и ефективността на пътното поддържане. Внедряването на интелигентна транспортна система ще помага на водачите с ценна и навременна информация, чрез сензори, метеорологични и пътни станции, интелигентни електронни пътни знаци с променливо съдържание и възможност за засичане на скорост. Те ще са разположени в критични точки, определени след анализ, по главни пътища извън магистралите.

Зам.-министър Деница Николова информира още, че изпълнението на ОП „Региони в растеж“ е успешно. Към момента е договорен над 87% от ресурса й, който е малко над 3 млрд. лв. Почти 53%  са разплатените  средства към  крайните бенефициенти, а над 30% са сертифицираните разходи. Няма рискове за неусвояване на ресурса, каза още тя. Към момента се изпълняват над 600 проекта, а 270 са приключени. Особено успешни са проектите за енергийна ефективност в обществени и жилищни сгради в по- малките градове, бенефициенти на ОПРР. Там се отчитат резултати като понижаване на електроенергията за отопление с над 60%. При проектите за развитие на туристическите атракции, които се изпълняват с финансови инструменти за нисколихвено финансиране са одобрени 33 проекта за над 216 млн. лв.

Йо Говаертс от Генерална дирекция „Регионална и градска политика“ в Европейската комисия, която участва в заседанието, даде висока оценка за постигнатите резултати по отношение на обновената учебна сграда на Националната спортна академия, където заседава комитета. Тя отбеляза, че така може да се види постигнатото по програмата. По отношение на изпълнението на ОПРР тя коментира, че се отчита обема свършена работа и подготовката на новата оперативна програма за периода 2014-2020 г., проектът на който ще бъде представен до края на месец март.

Реклама