С 20 млн.лв. от ОПРР купуваме две въздушни линейки, ще се търси възможност едната да се ползва и за планинско спасяване

Реклама

Има възможност държавата за купи два хеликоптера за медицинско спасяване с осигурените от Министерството на регионалното развитие и благоустройството 20 млн. лв. по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.  Това съобщи заместник-министърът и ръководител на Управляващия орган на ОПРР Деница Николова, която взе участие в работна среща в парламента, инициирана от народния представител Димитър Главчев с участието на  представители на Министерството на здравеопазването, Емил Нешев – директор на Планинската спасителна служба, експерти и представители на граждански организации.  Ще се търси възможност в рамките на осигуреното финансиране един от двата хеликоптера да бъде оборудван и със съоръжения за планинско спасяване, стана ясно след срещата.

Зам.-министър Николова отбеляза, че в настоящия програмен период МРРБ е осигурило 163 млн.лв. за модернизация на спешната медицинска помощ чрез ремонт и преоборудване на центровете за спешна помощ в страната, както и доставка на нови линейки, включително с висока проходимост. През м.г. с подкрепата на Европейската комисия са осигурени допълнителни 20 млн.лв. Анализите към момента сочат, че със средствата могат да бъдат осигурени два хеликоптера за медицинско спасяване, реакция при бедствия, кризи и донорски операции, както и за оказване на помощ в труднодостъпни и отдалечели райони на страната.

„С колегите от Министерството на здравеопазването ще направим всичко възможно да изпълним максимално бързо проекта, който предвижда освен доставка на санитарни хеликоптери, и оборудването на нужната наземна инфраструктура за ползването им“, отбеляза Николова. Тя добави, че при структуриране на проекта ще стане ясно къде ще бъдат базирани хеликоптерите, лицензирането на площадки за кацане, хангари. Предвидено е и обучение на съответните екипи.

Реклама

Паралелно с това трябва да бъдат подготвени и всички нормативни документи, които изискват регламентите за работата на въздушните линейки.

Мярката за осигуряването на въздушните линейки ще бъде отворена през месец март, а Министерството на здравеопазването, което е бенефициент, ще има два месеца, за да подаде проектно предложение и да кандидатства за средствата. Зам.-министър Николова обърна внимание, че здравното министерство може да обяви процедура за доставка на хеликоптерите под условие и готовност за стартиране на процедура за избор на изпълнител за доставка на техниката.

Участниците подкрепиха проекта и декларираха готовност за подпомагане на реализацията му. На следваща среща ще  бъдат поканени и представители на МВР и ВВС, които също да дадат експертно мнение и да споделят опита си. От страна на ПСС бе декларирана готовност за обучение на екипите.

Реклама