Изпратиха до работодателските организации в страната допълнителни указания за COVID-19

Реклама

Главният държавен здравен инспектор изпрати до работодателските организации в страната допълнителни указания, съдържащи противоепидемични мерки с цел предотвратяване разпространението на COVID-19 сред работници и служители.

Здравните власти препоръчват организирането на дистанционна форма на работа за служителите, когато и където това е приложимо. При невъзможност за откъсване от работния процес е необходимо да бъде извършена промяна на работните места и дейностите, така че да бъде осигурена дистанция от 1 метър между отделните служители.

Трябва да бъдат въведени засилени противоепидемични мерки на работното място, в. т. ч. филтър преди започване на работа, дезинфекция, проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала, недопускане на служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания и др.

Реклама

Всички предходни указания, изпратени до работодателските организации, са изготвени на база препоръките на Световната здравна организация.

Реклама