Забранява се износът на лекарства на хининова основа

Реклама

Министърът на здравеопазването издаде заповед, с която се забранява износът на лекарства на хининова основа до второ нареждане. Целта е да бъдат задоволени нуждите на българския пазар във връзка с обявената от СЗО пандемия и усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на България.

Със заповедта можете да се запознаете в прикачения файл – Заповед.

Реклама