COVID-19: изследователският пакет е приветстван, ЕС трябва да бъде по-добре оборудван в бъдеще

Реклама
  • ЕК предлага значителен бюджетен пакет за борба с пандемията
  • Приветстване на извънредните мерки
  • Трябва да инвестираме повече в изследвания и да сме готови за следващата криза

Мерките за реагиране на кризи трябва да бъдат съчетани с дългосрочен ангажимент за научноизследователски програми на ЕС.

„Ние аплодираме мерките, предприети от комисаря Мария Габриел и събирането на почти 140 милиона евро срещу COVID-19. Комисията реагира много бързо при публикуването на специална покана за изразяване на интерес от„ Хоризонт 2020 “ и включването на съответните заинтересовани страни в Инициатива за иновативни лекарства (IMI) за публично-частно партньорство“, заяви докладчикът за „Хоризонт Европа“ Кристиян Елер (ЕНП, Германия)

„Сега трябва да започнем да мислим в перспектива, за да бъдем по-добре подготвени за бъдещето. Изследователската и развойна дейност играе важна роля за справяне с глобалните предизвикателства. Това е още една причина да подкрепим нашето предложение за 120 милиарда евро за програмата „Хоризонт Европа“, добави той.

Реклама

Изпитание за нашата способността да работим заедно

„Здравната криза, породена от COVID-19, съсредоточава вниманието на всички. Основният приоритет сега е да се спре разпространението на вируса. Зад кулисите се провеждат спешни изследвания за намирането на лечение и ваксина. Изключителната скорост на заразяване с вируса трябва да ни научи, че взаимосвързаният ни свят се е свил значително и че съвместните и координирани действия между държавите са единственият начин за справяне с тази криза “, заяви Кристиян Елер

„Тази криза е изпитание за нашата способност да работим заедно при извънредна ситуация от една страна, и да останем верни на нашите дългосрочни цели, от друга“, каза той.

„Когато тази криза приключи, трябва незабавно да се подготвим за следващата. Това означава да инвестираме повече в научни изследвания и да гарантираме, че програми като „Хоризонт Европа“ няма да станат жертви на краткосрочните спорове между държавите членки“, завърши той.

COVID-19: ЕС и промишлената индустрия трябва да финансират повече изследвания чрез Инициативата за иновативни лекарства

Инициативата за иновативни лекарства (IMI), публично-частно партньорство между Европейската комисия и фармацевтичната индустрия, днес обяви ускорен призив за научно- изследователски предложения за разработване на лечения и диагностика в отговор на разпространението на COVID-19. До 45 милиона евро от финансирането ще дойде от „Хоризонт 2020“, програмата за научни изследвания и иновации на ЕС.

Този призив е част от координирания отговор на ЕС спрямо заплахата за общественото здраве от COVID-19 и допълва спешното финансирането за научни изследвания, което бе наскоро мобилизирано по програмата „Хоризонт 2020“. Можете да намерите повече информация за поканата от IMI тук и за научно-изследователските действия на ЕС относно COVID- 19 тук (източник: Европейска комисия).

Реклама