Общински съвет – Тетевен е приел 270 решения за 2018г.

Реклама

Кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева представи Отчет за изпълнение решенията на Общинския съвет за второто шестмесечие на 2018 г.

За периода 01.07.2018 – 31.12.2018 г. Общински съвет – Тетевен е провел 6 заседания, на които са приети 115 решения. Дванадесет е броят на решенията, за които общинска администрация няма задължения за изпълнението им, защото се отнасят до работата на ОбС. Изпълнени са 76 от приетите решения. В процес на изпълнение са 23, а за 4 – не следва изпълнение.

За цялата 2018 г. Общински съвет – Тетевен е провел 12 заседания, на които са приети 270 решения. Петдесет и един е броят на решенията, за които общинска администрация няма задължения за изпълнението им, защото се отнасят до работата на ОбС. Изпълнени са 160 приети решения, а в процес на изпълнение са 38. За 21 решения не следва изпълнение.

Реклама

Реклама