Земеделци и животновъди ще могат да преминават през КПП

Реклама

Земеделски стопани и животновъди ще бъдат допускани до ниви, овощни градини, лозя, оранжерии и други земеделски земи, както и до животновъдни обекти, пчелини и водни обекти за отглеждане на аквакултури за извършване на необходимите мероприятия по сеитба, пръскане, почвообработка, грижи за животните, рибата и други.

Това е разпоредено със заповед РД-01-143/20.03.2020 г. на министъра на здравеопазването и ще става след легитимиране с един от следните документи:

  • Удостоверение за регистрация по Наредба 3, като земеделски стопанин (зелено картонче). Ако не е заверено за 2020 година важи заверката и за 2019 г. или
  • Служебна бележка, издадена от земеделски производител, удостоверяваща че преминаващото лице е негов служител или;
  • Удостоверение за регистрация на животновъден обект (ферма, рибовъден обект или пчелин).

Ще се допуска преминаването на превозни средства, които превозват семена, посадъчен материал, торове, препарати, полева техника, фуражи и други, необходими за извършване на земеделските, животновъдните и рибовъдните дейности.
Земеделските стопани и животновъди ще бъдат допускани до областните центрове при необходимост от подаване на документи в ОД „Земеделие”, ОС ”Земеделие”, ОД на ДФ”Земеделие” и Областните дирекции по безопасност на храните, или при необходимост от посещение на агро-аптеки, магазини за резервни масти, техника и оборудване, както и други, необходими за осъществяване на земеделска дейност.

Реклама

До 23 март в Регионална здравна инспекция – Ловеч са постъпили 128 формуляра за събиране на данни на пристигащи от зони с разпространение на COVID-19 и предписания за поставяне под карантина. Общо карантинираните лица от областта са 362, отпаднала е карантината 2 лица.

Припомняме, че лицата без избор на личен лекар се наблюдават от Регионалната здравна инспекция – в момента те са 31, а останалите се обхващат от общопрактикуващите лекари. Към момента не са постъпвали данни за оплаквания или симптоматика от карантинираните лица.

Земеделци и животновъди ще могат да преминават през КПП
Земеделски стопани и животновъди ще бъдат допускани до ниви, овощни градини, лозя, оранжерии и други земеделски земи, както и до животновъдни обекти, пчелини и водни обекти за отглеждане на аквакултури за извършване на необходимите мероприятия по сеитба, пръскане, почвообработка, грижи за животните, рибата и други.

Това е разпоредено със заповед РД-01-143/20.03.2020 г. на министъра на здравеопазването и ще става след легитимиране с един от следните документи:

  • Удостоверение за регистрация по Наредба 3, като земеделски стопанин (зелено картонче). Ако не е заверено за 2020 година важи заверката и за 2019 г. или
  • Служебна бележка, издадена от земеделски производител, удостоверяваща че преминаващото лице е негов служител или;
  • Удостоверение за регистрация на животновъден обект (ферма, рибовъден обект или пчелин).

Ще се допуска преминаването на превозни средства, които превозват семена, посадъчен материал, торове, препарати, полева техника, фуражи и други, необходими за извършване на земеделските, животновъдните и рибовъдните дейности.
Земеделските стопани и животновъди ще бъдат допускани до областните центрове при необходимост от подаване на документи в ОД „Земеделие”, ОС”Земеделие”, ОД на ДФ”Земеделие” и Областните дирекции по безопасност на храните, или при необходимост от посещение на агро-аптеки, магазини за резервни масти, техника и оборудване, както и други, необходими за осъществяване на земеделска дейност.

До 23 март в Регионална здравна инспекция – Ловеч са постъпили 128 формуляра за събиране на данни на пристигащи от зони с разпространение на COVID-19 и предписания за поставяне под карантина. Общо карантинираните лица от областта са 362, отпаднала е карантината 2 лица.

Припомняме, че лицата без избор на личен лекар се наблюдават от Регионалната здравна инспекция – в момента те са 31, а останалите се обхващат от общопрактикуващите лекари. Към момента не са постъпвали данни за оплаквания или симптоматика от карантинираните лица.

Реклама