Министърът на здравеопазването актуализира свои заповеди

Реклама

Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев актуализира свои заповеди. От днес, 26 март се допуска в МОЛ-овете да работят доставчиците на платежни услуги при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания, в т.ч. дезинфекция, проветряване и инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала, осигуряване на лични предпазни средства и недопускане на работа на персонал с прояви на остри заразни заболявания.

Промени има в заповедта на МЗ относно пропускателния режим на КПП-пунктове на областните градове – вижте новината тук.

Реклама