Нова заповед на МЗ нарежда общините да създадат организация за функционирането на кооперативни и фермерски пазари

Реклама

Всяка община да създаде организация за функционирането на кооперативните и фермерските пазари, като се отчете конкретната специфика като разположение, капацитет и брой на участващите производители за директни доставки на малки количества суровини и храни до краен потребител. Това разпорежда министърът на здравеопазването Кирил Ананиев в своя заповед от днес, 6 април.

С цел опазване на всички участници във веригата от продавач до купувач могат да се прилагат допълнително и следните практики – разширяване на площта на фермерските пазари, поставяне на информационни табели, въвеждане на заграждения с цел предотвратяване на струпването на хора и определяне на задължително еднопосочно движения и други.

В заповедта се разпорежда още да се даде достъп на стопаните до обработваемите земеделски площи и достъп на земеделските производители за продажба на пазара на произведената от тях продукция при спазване на всички изисквания, целящи намаляване на риска от COVID19.

Реклама

Пълният текст на заповедта може да видите ТУК.

Реклама