Владислав Горанов: 4,5 млрд. лв. ресурс под формата на финансови инструменти ангажира държавата за периода на кризата

Реклама

4,5 млрд. лв. ресурс в полза на малкия и средния бизнес, самонаетите и за хората, които са в неплатен отпуск, ще се ангажират под формата на финансови инструменти с публичен ресурс за периода на кризата, породена от коронавируса“. Това съобщи министърът на финансите Владислав Горанов на пресконференция в МС. Министърът направи презентация на програмите на ББР и на „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България“, известен като Фонд на фондовете.

Първият представен инструмент  е през ББР и е за отпускане на безлихвени кредити за защита на хората, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията, тя е за физически лица, наети на трудов договор в неплатен отпуск и за самоосигуряващите се, като бюджетът е 200 млн. лв. за кредити до 4 500 лв., досега 12 търговски банки са заявили интерес за участват. 

Вторият инструмент също се управлява от ББР и е за осигуряване на необезпечени кредити до 300 000 лв., предоставяни от търговските банки , обемът на програмата е 2 млрд. лв., достъпен е до всички сектори на бизнеса.

Реклама

Третият инструмент е на Фонда на фондовете за отпускане на кредити с максимален размер до 3,6 млн. лв., с разрешение за рефинансиране на задължения, възникнали преди повече от 60 дни, мярката се администрира отново през търговските банки и е за подпомагане на малки и средни предприятия. През Фонда на фондове има инструмент за микрокредити до 50 000 лв. за предприемачи и самонаети лица с кратка бизнес история. Има и инструмент за капиталови инвестиции, отново чрез Фонда на фондовете, като инвестицията е средно около 800 000 лв., а подкрепата е предназначена за компании с потенциал да подпомогнат възстановяване на икономиката след кризата, особено в сферата на иновациите и дигитализацията. Министърът представи и Фондовете за градско развитие, като отбеляза, че не са нов инструмент, но в периода на кризата са атрактивни, защото могат да се финансират дейности, които обичайно не са банкируеми, бенефициенти биха могли да бъдат общините, публично-частните партньорства и предприятия, засегнати от кризата от секторите – туризъм, транспорт. 

Владислав Горанов изрази надеждата си, че този ресурс ще стигне максимално бързо до хората, за да послужи като буфер за поемане на негативните шокове, които са в резултат на кризата. Финансовият министър анонсира, че за по-голяма информираност на обществеността до дни ще бъдат изготвени видеоклипове за тези финансови инструменти, които ако медиите преценят и имат желание, могат да ретранслират до по-голям кръг потребители. Той уточни, че предстои да се обсъди дали тези клипове да се излъчват безплатно в медиите.

На журналистически въпрос, свързан с очакванията на нашата страна за финансиране заради кризата, след евентуално приемане на България в ERM II и в Банковия съюз, и предвид вече обявените програми на ЕС и на ЕЦБ, министър Горанов коментира, че България би могла да получи това, което вече е станало факт за Дания и Хърватска, а именно – одобряване на суапови линии между централните банки на тези две държави, които са извън еврозоната и ЕЦБ. Горанов съобщи, че БНБ е подала подобно писмо към ЕЦБ и страната ни очаква положително развитие като държава, потенциален член на ERM II.

„Суаповата сделка помага на държавите, които са с плаващ валутен курс или с валутен борд, до определен обем, за който има специална формула, като БНБ да може да предоставя, без това да утежнява резервите й и покритието на лева, български левове на ЕЦБ, срещу което по фиксиран курс да получава евро до размера на одобрената суапова линия. Очаква се да бъдат одобрени няколко милиарда“ – обясни Горанов.

Според него това е голяма подкрепа и гаранция за допълнителна стабилност на валутния борд, който макар да е обезпечен със 150 %, си остава един механизъм на фиксиран курс и в ситуация на криза трябва да бъде максимално защитен и укрепен. Това одобрение може да стане с присъединяването ни към ERM II или преди това, стига страната ни да успее да заяви достатъчно сериозните си намерения за присъединяването, убеден е финансовият министър.

„Участието на България в еврозоната е от изключителна полза, особено за малките икономики, защото в период на криза се вижда, че само колективните и координирани усилия на големите икономики, могат да решават проблемите“ – категоричен е министър Владислав Горанов.  

Реклама