Въведоха временна забрана за влизането в България на лица и превозни средства, идващи от Република Турция

Реклама

Министърът на здравеопазването издаде заповед, с която въвежда временна забрана за влизане на територията на Република България на лица и пътни превозни средства, влизащи от Република Турция през граничните контролно-пропускателни пунктове Лесово – Хамзабейли, Капитан Андреево – Капъкуле, Малко Търново.

Изключение се допуска за тежкотоварни автомобили, превозни средства със специален режим на движение, автомобили превозващи хора, които се нуждаят от лечение, както и автомобили, изпълняващи хуманитарни мисии.

Забраната е в сила от 00:00 ч. на 24 април до 23:59 ч. на 26 април.

Реклама

Със Заповед № РД-01-231/23.04.2020 г. можете да се запознаете в прикачения файл – Заповед № РД-01-231/23.04.2020 г.

Реклама