Одобрени са резултатите от българското участие на неформалната видеоконференция на министрите на туризма

Реклама

Министерският съвет одобри резултатите от българското участие в неформалната видеоконференция на високо ниво на министрите на туризма на Европейския съюз относно последиците от разпространението на COVID-19 върху туризма, която се проведе на 27 април в рамките на Хърватското председателство на Съвета на ЕС.

На конференцията бяха обсъдени предприетите досега мерки по отношение на туризма в държавите-членки на ЕС и тяхната ефективност за смекчаване на негативните ефекти от COVID-19, както и въздействието от предприетите от ЕС мерки за подпомагане на туристическия сектор.

Министрите на туризма на ЕС изразиха подкрепа за допълнителни мерки и засилена координация на равнище на ЕС в подкрепа на туристическия сектор, тъй като той е най-силно засегнатият сектор и за рестартирането му ще са необходими мерки не само на национално ниво. Участниците във видеоконференцията подчертаха необходимостта от общи стандарти за хигиена и безопасност в туристическия сектор на ниво ЕС, за да се гарантира увереността на потребителите и доверието им. В Директивата за пакетните пътувания министрите подчертаха важността на хармонизирано решение за възстановяване на средствата за туристически пакети, включително ваучери. Подчертано беше, че туристическият сектор изисква значителна и адекватна финансова подкрепа не само в краткосрочен, но и в дългосрочен план. Обсъдени са възможностите за създаване на план за управление на кризи на ниво ЕС, както и за цялостна стратегия за сектора на туризма.

Реклама

България подкрепи ревизиране на Директивата за пакетните пътувания, тъй като настоящата криза показа наличието на ограничения на някои от разпоредбите й и предложи да се обмисли необходимостта от законодателно предложение на ЕК за предоставяне на целеви средства на туроператорите, за да възстановят сумите, платени от потребителите за неосъществени пътувания. Предложено е това да стане и чрез създаването на Европейски фонд за компенсиране на туристически бизнес.

Реклама