Над 2 милиона лева се осигуряват за физическо възпитание и спорт в училищата и детските градини

Реклама

Правителството отпусна 2 432 684 лева за физическо възпитание и спорт за общинските и частни детски градини и училища, и за държавните училища, финансирани от Министерството на образованието и науката (МОН). С предоставените средства ще се финансират одобрените проекти за физическо възпитание и спорт за 2020 година, като 2 199 931 лв. ще се разпределят по бюджетите на общините, а 232 753 лв. – по бюджета на МОН.

Средствата се осигуряват за подпомагане на дейностите, свързани с подготовката и участието в учебната и спортносъстезателната дейност на децата и учениците. Те се определят за бюджетна година на базата на разработени от общинските, частните и държавните детските градини и училища проекти за подпомагане на физическото възпитание и спорта на децата и учениците в тях.

Целта на проектите е повишаване на здравната култура, укрепване нагласите и създаване на мотивация сред децата и учениците за системни занимания с физически упражнения и спорт.

Реклама

За област Ловеч предвидените средства са общо 40 328 лв. По общини разпределението е, както следва: Априлци – 646 лв, Летница 1188 лв, Ловеч 13052 лв, Луковит 7035 лв, Тетевен 5962 лв, Троян 7600 лв, Угърчин 1880 лв и Ябланица 2965 лв.

Реклама