Правителството отпусна 120 млн. лв. по бюджета на МТСП за покриване на разходи по мерки за заетост

Реклама

Правителството прие постановление за одобряване на допълнителни разходи от 120 млн. лв. по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2021 г. Средствата ще се използват за покриване на разходите по мерките „Заетост за теб“, „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19“, „Запази ме“ и „Родители в заетост“.

Средствата ще се изплащат от Агенцията по заетостта. Допълнителният финансов ресурс е осигурен за сметка на преструктуриране на средства по централния бюджет за 2021 г.

Правителството одобри и допълнителен трансфер от 117,1 млн. лв. по бюджета на Националния осигурителен институт. Средствата ще се използват за изплащане на компенсации за запазване на работните места в засегнатите от пандемията от коронавирус икономически сектори по мярката 60 на 40. Чрез отпускането на допълнителния финансов ресурс над 100 000 работници и служители ще запазят своята заетост.

Реклама

Допълнителните средства ще бъдат осигурени за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет.

Реклама