Годишен отчет за 2018 бе представен и в с. Български извор

Реклама

В село Български извор наред с отчета на кмета на Община Тетевен, своя отчет представи и кметът на селото. Д-р Бояджиева запозна присъстващите с извършените основни ремонти на няколко от улиците в селото – ,,Райна Княгиня“, ,,Тракия“ и ,,Иван Вазов“.

През 2018 г. инвестициите в селото са били над 80 хил. лв., а за текущ ремонт – 1 680 лв. В инвестиционната програма за 2019 г. за селото са предвидени средства на стойност над 76 хил. лв., които включват ремонт на улици и изграждане на система за парно отопление в детската градина. Бюджетът на кметството е в размер на 64 262 лв.

През 2018 г. Общината е кандидатствала в ДФЗ с проект „Изграждане, оборудване и обзавеждане на комбинирана спортна инфраструктура, ситуирана в прилежащ терен на ОУ „В. Левски“, с. Български Извор, община Тетевен“ на стойност 96 969.99 лв. без ДДС, който ще бъде реализиран през 2019 г.

Реклама

Кметът на Тетевен даде подробна информация за всичко, което е направено в цялата община и за това, което предстои. На събранията имаше изказвания и поставени въпроси, касаещи конкретни проблеми на двете села, като д-р Бояджиева увери, че ще се търсят начини за тяхното решаване.

Реклама