Д-р Мадлена Бояджиева представи отчета за 2018 и в Тетевен

Реклама

Кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева, се срещна с жители на гр. Тетевен в кв. Горни край, като целта на срещата бе представянето на Годишния отчет за изпълнението на програмата за управление на община Тетевен за 2018 г. Присъстваха още Мария Стойчева – Председател на Общинския съвет, Борис Врабевски и Тони Стоев – Зам.-кметове на Община Тетевен, които също отговаряха на въпроси, отправени от гражданите.

Срещата се проведе на 4 април 2019 г. и по време на нея беше поставен акцент върху извършеното през изминалата година във връзка с финансовото състояние на Общината, социалните услуги, образованието, откритите работни места, здравеопазването, изпълнението на европейски проекти и извършените ремонти на територията на цялата община.

Председателят на ОбС – Тетевен – Мария Стойчева, зам.-кметовете Борис Врабевски и Тони Стоев, кметът на Тетевен д-р Мадлена Бояджиева

Д-р Бояджиева отдели специално внимание на текущия ремонт на ул. Иван Вазов (основна за кв. Горни край), част от проект „Рехабилитация на общинска улична мрежа в сервитутното очертание на гр. Тетевен“: ул. Иван Вазов – гр. Тетевен, ул. Вит – кв. Полатен, ул. Здравец – гр. Тетевен, ул. Даковото – с. Рибарица, Община Тетевен и ул. Васил Левски – с. Галата, Община Тетевен.

Реклама

Предстоят още информационно-отчетни срещи в други квартали на гр. Тетевен.

Реклама