В 7 дневен срок ще започнат ремонтни дейности по мостовото съоръжение, водещо до кв. Пеновото

Реклама

Общинска администрация уведомяваме, че от днес в 7 дневен срок ще бъдат започнати ремонтни дейности по мостовото съоръжение, чрез което се осъществява достъп до кв. Пеновото, в съответствие с предвидения в Инвестиционната програма за 2021г., обект: „Основен ремонт на мост към кв. Пеновото“, гр. Тетевен.

Предвидените ремонтни дейности налагат ограничаване на движението по моста с оглед осигуряване на технологично време за набиране на якост на бетона. В тази връзка при изпълнение на армираната замазка, мостът ще бъде затворен изцяло. Достъпът до квартала ще се осъществява по обходен маршрут през ул. „Лечо Гайдаря“.

От администрацията молят жителите за разбиране.

Реклама

Реклама