Областният управител поиска съдействие от министъра на околната среда за финансиране обезвреждането на складовете за пестициди

Реклама

С предложение за намиране на начини в рамките на националното или европейското финансиране за незабавно екологосъобразно обезвреждане на складовете, в които се съхраняват препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност, се обръща днес в писмо до министъра на околната среда и водите Асен Личев областният управител инж. Светослав Славчев.

По проблема в областната администрация в Ловеч се работи от години, но той така и остава нерешен. А е твърде сериозен – излезлите от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок са източник на замърсяване, увреждат околната среда и създават потенциална опасност за живота и здравето на хората. Сградите, съхраняващи пестициди, на територията на област Ловеч се нуждаят от поддръжка, което изисква финансов ресурс, с който общините не разполагат. Допълнително е необходимо да бъдат обезвредени и складовете с неустановена собственост, което създава пък проблеми при обезопасяването им.

Както е известно, през септември 2018 г. стартира проект за обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита (ПРЗ) с изтекъл срок на годност, изпълняван по Българо-швейцарската програма за сътрудничество. До приключване на Програмата на територията на област Ловеч от общо 31 склада са отворени само два – централизираният в с. Карлуково, община Луковит, и складът в гр. Угърчин. В рамките на срока на договора предвид значимата разлика между предварителните прогнози и установените реални количества отпадък и в двата склада са извършени дейности по преопаковане на пестициди. Една част от тях са изнесени за окончателно обезвреждане, останалото е подготвено за транспорт и крайно обезвреждане.

Реклама

През 2020 г. е сключен договор между община Ловеч и фирма от София и негодните ПРЗ (2642 кг) в склада в с. Владиня са окончателно предадени за обезвреждане, а в склада в кв. Гозница, гр. Ловеч, една част от количествата са преопаковани и изнесени, друга част са налични.  По данни на РИОСВ – Плевен, в останалите 29 склада в област Ловеч към  1 януари 2021 г. има общо 158 118 кг твърди, смесени и течни количества ПРЗ, както и 66 400 кг твърди, смесени и течни количества ПРЗ в централизирания склад в с. Карлуково.

Изразявам силното си безпокойство от нерешените проблеми по обезвреждането на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност, посочва в писмото си до министър Личев инж. Светослав Славчев. Той се ангажира с оказване на всякаква помощ в рамките на компетенциите си за премахване на опасните складове.

Реклама