Бяха изградени две нови детски площадки, а други две бяха реновирани

Реклама

Вече са изградени две нови площадки, за които Община Тетевен подаде проектни предложения в рамките на националната кампания „Чиста околна среда – 2021“, на тема „Обичам природата – и аз участвам“. Конкурсът бе организиран от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) към МОСВ.

Около 20 хил. лв. бяха инвестирани в проектите: „Създаване на зона за отдих и монтиране на детски съоръжения за игра на открито в гр. Тетевен“ (9996,24 лв.) и „За чиста околна среда в село Дивчовото, Община Тетевен“ (9 999,74 лв.).

По проекта за изграждане на детската площадка в гр. Тетевен (на ул. „Равни Камък“ ) бе извършено почистване на терена, бяха поставени пейки за отдих, както и детски съоръжения за игра и забавление. Бе монтирана ударопоглъщаща настилка, метална ограда, врати и др.

Реклама

По проекта в Дивчовото бяха реализирани дейности по облагородяване на зелена площ в сърцето на селото – залесяване на площи с декоративни храсти, поставяне на детски съоръжения за игра, поставяне на архитектурни елементи – пейки за отдих, кошчета за боклук. Изграден бе и безопасен детски кът за игра с ударопоглъщаща каучукова настилка, детска пързалка и детска люлка. До момента на територията на село Дивчовото не бе реализиран подобен проект за спорт и отдих на младежите.

На други две площадки в гр. Тетевен, намиращи се на ул. „Петко Страшния“ и тази в непосредствена близост до супермаркета в кв. „Пеновото“, бяха извършени дейности по тяхното реновиране. Монтирани са нови съоръжения за игра, подновени са износени детайли и ключови елементи по детските съоръжения, настилката и оградите им.

Реклама