Община Тетевен обявява конкурс за идея за оформяне на терена, заключен между ул. „Христо Ботев“ и ул. „Иван Вазов“

Реклама

Във връзка с реализация на проект “Реконструкция на ул. “Иван Вазов“ ОТ 315 до ОТ 313 и оформяне на паркинг площад „1-ви ноември“ гр. Тетевен“,

ОБЩИНА ТЕТЕВЕН ОБЯВЯВА КОНКУРС

За идея за монументално-декоративни елементи за оформяне на терена, заключен между ул. „Христо Ботев“ и ул. „Иван Вазов“ / до офис на А1/, при следните критерии:

Реклама

  1. Оптимално запазване на зелената площ;
  2. Предложените монументално-декоративни елементи да отразяват спецификата на тетевенския край и духа на тетевенци и да са в синхрон с природната и градска среда;
  3. Мястото да има визия, привличаща гости и туристи.

Идеята може да бъде представена в:

  • писмена разработка;
  • графичен материал, рисунка;

Не е необходимо изработване на идеен проект.

Срок за входиране на предложенията – 20.09.2021 г. на ел. адрес: pr@teteven.bg.

Условия за участие: всички физически и юридически лица.

Критерии за оценка:

  1. Оригиналност на идейното предложение;
  2. Съвместимост с обявените критерии.

Награден фонд: Спечелилият участник ще получи награда в размер на 100 лв./сто лв./

Идеята за монументално-декоративни елементи, спечелила конкурса, ще бъде възложена за изготвяне на идеен проект и реализирана след приключване на СМР по проекта.

Община Тетевен

Реклама