Проведе се щабна тренировка на тема „Действия при възникване на усложнена зимна обстановка на територията на общината“

Реклама

На 10 септември в салона на Община Тетевен се проведе щабна тренировка с членовете на общинския щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия на тема: „Действия при възникване на усложнена зимна обстановка на територията на общината“. Мероприятието се организира в изпълнение на разпоредбите от Закона за защита при бедствия и съгласно утвърден график на Областния управител на област Ловеч.

Целта на тренировката беше да се подобри взаимодействието между членовете на щаба за изпълнение на плана за защита при бедствия, да се повишат знанията им, да се създадат навици за оценка на ситуацията и изготвяне на целесъобразни и законосъобразни предложения за вземане на решения за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при възникване усложнена зимна обстановка.

На мероприятието бе представена и организационната структура по време на бедствия, бяха поставени въпроси и дадени препоръки за ограничаване и предотвратяване на опасни ситуации в рискови райони на територията на общината. Обсъдено бе как работи системата за ранно предупреждение и оповестяване, както и ключовата роля на кметовете на кметства и кметски наместници по време на кризисни ситуации, как те трябва да проявяват по-голяма отговорност и инициативност.

Реклама

В щабната тренировка взеха участие кметът на Община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева, зам.-кметовете Борис Врабевски и Красимир Красимиров, началникът на РСПБЗН – Тетевен – гл. инсп. Николай Христов, ст. експерт ССИ, ОМП, МИС и БК в Община Тетевен – Петър Кавалски, Николай Апостолов – РУ Тетевен, личния състав на Щаба, кметове на кметства и кметски наместници, представители на ЧЕЗ, ВиК и Планинска спасителна служба, директорите на ТП ДГС – Тетвен – инж. Дочо Дочев и МБАЛ – Тетевен – д-р Невелина Ганева.

Реклама