21 пожарникари са отличени по повод професионалния празник на служителите от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – 14 септември

Реклама

За проявена инициативност, постигнати високи професионални резултати и съществен принос при изпълнение служебните задължения и във връзка с професионалния празник на служителите от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – 14 септември, са отличени общо 21 служители на РДПБЗН – Ловеч.

от Министъра на вътрешните работи:

с „ПОЧЕТЕН МЕДАЛ НА МВР

Реклама

 • ПЕТЪР НЕДЯЛКОВ – командир на екип в група „Пожарогасителна и спасителна дейност“ на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Ловеч към Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Ловеч

с “ПИСМЕНА ПОХВАЛА”

 1. Инспектор ЙОРДАН ВУТЕВ – инспектор V степен в група „Пожарогасителна и спасителна дейност“ на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Ловеч
 2. Младши експерт ДИЛЯН ДОЧЕВ – командир на екип в група „Пожарогасителна и спасителна дейност“ на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Ловеч
 3. Младши инспектор ИВАН СТАНЧЕВ – старши пожарникар в група „Пожарогасителна и спасителна дейност“ на Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” – гр. Ловеч

От Главен секретар на МBP

с “ПИСМЕНА ПОХВАЛА”

Младши инспектор ЦВЕТАН НЕДЕЛЧЕВ – старши пожарникар в сектор „Пожарогасителна и спасителна дейност“ към РДПБЗН – Ловеч

От Директора на ГДПБЗН-МВР

с “ПИСМЕНА ПОХВАЛА

Младши инспектор СТЕЛЯН ИЛИЕВ – Водач на специален автомобил І степен в Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Троян

От Зам. директора на ГДПБЗН-МВР

с “ПИСМЕНА ПОХВАЛА

Младши инспектор МАРТИН ДАРАКЧИЕВ – младши инспектор  І степен в Районна служба ,,Пожарна безопасност и защита на населението” – Троян

От Директора на дирекция „Оперативни дейности“

с “ПИСМЕНА ПОХВАЛА

 1. Младши експерт СТАНИМИР ВЪЛОВ – началник на дежурна смяна в група „Пожарогасителна и спасителна дейност“ на Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” – гр. Ловеч
 2. Младши експерт ТИХОМИР СТАНЧЕВ – командир на екип в група „Пожарогасителна и спасителна дейност“ на Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” – гр. Ловеч
 3. Младши инспектор ИЛЧО ИЛИЕВ – старши пожарникар в група „Пожарогасителна и спасителна дейност“ на Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” – гр. Ловеч
 4. Младши инспектор ВЕНЦИСЛАВ МАНОЛОВ – водач на специален автомобил в група „Пожарогасителна и спасителна дейност“ при Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” – гр. Ловеч.

От Директора на РДПБЗН – Ловеч

с “ПИСМЕНА ПОХВАЛА:

 1. Младши инспектор ЛЮБОМИР ЛЮБЕНОВ – старши пожарникар в РСПБЗН-Троян
 2. Младши инспектор ИЛИАН МАРИНОВ – старши пожарникар в РСПБЗН – Троян
 3. Младши експерт СИМЕОН СИМЕОНОВ – началник на дежурна смяна в РСПБЗН – Тетевен
 4. Младши експерт ЦАНКО СТОЯНОВ – началник на дежурна смяна в РСПБЗН – Тетевен
 5. Младши инспектор СТЕФЧО МАРИНОВ – старши пожарникар в РСПБЗН – Тетевен
 6. Младши инспектор ТОДОР  ГЕНЧЕВ – ВСА, той и пожарникар РСПБЗН – Тетевен
 7. Младши инспектор ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ – водач на специален автомобил І степен в РСПБЗН – Тетевен
 8. Младши инспектор КРАСИМИР ИВАНОВ – пожарникар в РСПБЗН  – Ябланица
 9. Младши инспектор ГЕНКО ИВАНОВ – водач на специален автомобил І степен в РСПБЗН – Ябланица
 10. Младши инспектор ЛЮБОМИР АНТОНОВ – пожарникар в РСПБЗН – Ябланица
Реклама