6303-има са се преброили електронно в област Ловеч

Реклама

6303-има жители на област Ловеч, които обитават 2839 домакинства, вече са се преброили електронно, съобщават от отдел „Статистически изследвания – Ловеч“ към ТСБ Северозапад. От тях 2906 са мъже и 3397 жени. Преброените жилища са 2551.

Преброяването на населението и жилищния фонд се провежда между 7 септември и 3 октомври. На 7 септември започна електронното преброяване, което ще продължи до 24.00 ч. на 17 септември. Всеки, живеещ на територията на страната, ще може да преброи себе си и семейството си, като попълни онлайн преброителната карта на www.census2021.bg. От 18 септември до 3 октомври е предвиден вторият етап от процеса – преброяването с преброители. Преброителната карта съдържа въпроси както за сградите и жилищата, материалната осигуреност на домакинствата, така и въпроси за образованието и семейното положение, здравословното състояние, етническата принадлежност, майчиния език и вероизповеданието на конкретните лица.

Областният управител инж. Светослав Славчев вече призовава гражданите на област Ловеч да се самопреброят онлайн. С една регистрация може да се преброи цялото домакинство, както и възрастни роднини – от разстояние. Генерираният от системата код трябва да се предостави впоследствие на физическия преброител.

Реклама

Реклама